صنایع غذایی ایران ب م م
درباره شرکت

id : 65732
نام : صنایع غذایی ایران ب م م
پروانه بهره برداری : 47475
تلفن کارخانه : 1913251814
تلفن دفتر مرکزی : 2188162357
آدرس کارخانه : نوشهر قریه موسی آباد
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ سید جمال الدین اسد آبادی نبش خ 345

عصاره سیاه كولا

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

عصاره پرتغال

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

عصاره مالت

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

آب گازدار

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

شیرین كردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

نوشابه های غیرالكلی

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

مالتاوماءالشعیر

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

ابمیوه ازكنسانتره

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

نكتارمیوه جات

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

نوشابه میوه ای

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

دوغ بدون گاز

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

دوغ گازدار

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

فیلم پلاستیكی

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

درپوش پلاستیكی

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

گالنهای پلاستیكی

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

پری پت prepet

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

پالت پلاستیكی

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

بطریهای پت PET

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

گاز كربنیك انیدریدكربنیك ـ دی اكسیدكربن

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

شربت

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد

شربت میوه جات

صنایع غذایی ایران ب م م

_ : عدد