پارس كاغذ نكا
درباره شرکت

id : 65496
نام : پارس كاغذ نكا
پروانه بهره برداری : 117858/1329384
تلفن کارخانه : 1134775654
تلفن دفتر مرکزی : 1525631168
آدرس کارخانه : فاز یك قطعهG7
آدرس دفتر مرکزی : سه راه سیمان كلینیك ساختمان غدیر

كاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای

پارس كاغذ نكا

_ : عدد

فلوتینگ از كاغذ باطله

پارس كاغذ نكا

_ : عدد

كاغذ و مقوای لاینر قهوه ای

پارس كاغذ نكا

_ : عدد