مدل سازان طبرستان
درباره شرکت

id : 65274
نام : مدل سازان طبرستان
پروانه بهره برداری : 3198
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : قائمشهرك 6جاده شیرگاه نرسیده به كارخانه آسفالت
آدرس دفتر مرکزی : قائمشهر

تولید مدلهای ریخته گری مدلسازی

مدل سازان طبرستان

_ : عدد