به دانه اعلا خزر كناره ریكنده
درباره شرکت

id : 65153
نام : به دانه اعلا خزر كناره ریكنده
پروانه بهره برداری : 14196
تلفن کارخانه : 1142434151
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 2، همت 8، قطعه T3
آدرس دفتر مرکزی : خ ساری ظرافت امید 12

پودر كیك (آماده و نیمه آماده)

به دانه اعلا خزر كناره ریكنده

_ : عدد

بیكینگ پودر

به دانه اعلا خزر كناره ریكنده

_ : عدد

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

به دانه اعلا خزر كناره ریكنده

_ : عدد

بسته بندی قند و شكر

به دانه اعلا خزر كناره ریكنده

_ : عدد

بسته بندی خشكبار

به دانه اعلا خزر كناره ریكنده

_ : عدد

بسته بندی چاشنی و ادویه

به دانه اعلا خزر كناره ریكنده

_ : عدد

بسته بندی قهوه و فرآورده بر پایه قهوه

به دانه اعلا خزر كناره ریكنده

_ : عدد

بسته بندی سویا

به دانه اعلا خزر كناره ریكنده

_ : عدد

بسته بندی نشاسته

به دانه اعلا خزر كناره ریكنده

_ : عدد

بسته بندی كاكائو و فرآورده بر پایه كاكائو

به دانه اعلا خزر كناره ریكنده

_ : عدد

بسته بندی آرد غلات

به دانه اعلا خزر كناره ریكنده

_ : عدد

بسته بندی میوه خشك

به دانه اعلا خزر كناره ریكنده

_ : عدد

بسته بندی سبزیجات و صیفی جات خشك

به دانه اعلا خزر كناره ریكنده

_ : عدد

بسته بندی دسر پودری

به دانه اعلا خزر كناره ریكنده

_ : عدد

بسته بندی افزودنی مورد مصرف در صنایع غذایی

به دانه اعلا خزر كناره ریكنده

_ : عدد

بسته بندی خمیر مایه خشك

به دانه اعلا خزر كناره ریكنده

_ : عدد