مهندسی پاوران كنترل سپاهان
درباره شرکت

id : 3158
نام : مهندسی پاوران كنترل سپاهان
پروانه بهره برداری : 23111
تلفن کارخانه : 3135721613
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان اصلی - بین خیابان 1و2 پلاك 4
آدرس دفتر مرکزی : خیابان فردوسی ابتدای خیابان منوچهری پلاك 1 طبقه اول

بدنه فلزی تابلو برق

مهندسی پاوران كنترل سپاهان

15000 : تن

تابلو برق فشارضعیف (تا 1 كیلوولت)

مهندسی پاوران كنترل سپاهان

500 : تن

تابلو برق فشارمتوسط

مهندسی پاوران كنترل سپاهان

500 : تن

پانل كنترل مبتنی بر PLC

مهندسی پاوران كنترل سپاهان

10000 : تن

پانل مونیتورینگ فرآیند صنعتی

مهندسی پاوران كنترل سپاهان

20000 : تن