مهتاب تیام كوثر
درباره شرکت

id : 3131
نام : مهتاب تیام كوثر
پروانه بهره برداری : 11294
تلفن کارخانه : 3164612284
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان 8فرعی 3پلاك 2
آدرس دفتر مرکزی : كوچه مشیر پاساژ ترمه

جاروی صنعتی

مهتاب تیام كوثر

500 : دستگاه

دستگاه واكس زن كفش

مهتاب تیام كوثر

50000 : دستگاه

دست خشك كن برقی

مهتاب تیام كوثر

50000 : دستگاه

جاروبرقی خشك و تر

مهتاب تیام كوثر

1000 : دستگاه

جاروبرقی خشك

مهتاب تیام كوثر

5000 : دستگاه