پیشرانه
درباره شرکت

id : 64519
نام : پیشرانه
پروانه بهره برداری : 54943/1324857
تلفن کارخانه : 1133542326
تلفن دفتر مرکزی : 1513542735
آدرس کارخانه : كیلومتر 18 ج خزرآباد ، روبروی دانشكده پزشكی
آدرس دفتر مرکزی : میدان خزر كیلومتر18 جاده فرح اباد

ماشین EDM

پیشرانه

_ : عدد

ماشین وایركات

پیشرانه

_ : عدد

اینورتر منفصل از شبكه

پیشرانه

_ : عدد

استابیلایزر

پیشرانه

_ : عدد

یو پی اس تكفاز

پیشرانه

_ : عدد

پریز و دو شاخه خانگی

پیشرانه

_ : عدد

لامپ كم مصرف

پیشرانه

_ : عدد

چراغ های اضطراری

پیشرانه

_ : عدد

چراغ های LED دار

پیشرانه

_ : عدد

مونتاژ برد

پیشرانه

_ : عدد

ولت متر

پیشرانه

_ : عدد

آمپر متر

پیشرانه

_ : عدد

كنترل كننده الكترونیكی

پیشرانه

_ : عدد

تایمر الكترونیكی

پیشرانه

_ : عدد