گلسار
درباره شرکت

id : 681
نام : گلسار
تلفن : 6433110 98711
فکس : 6433130 98711+
آدرس : تهران - خيابان كريم خان زند، خيابان سپهبد قرني،خيابان شاداب پلاك 33، طبقه دوم

توالت فرنگی

گلسار

- : انواع دو تیکه و یک تیکه

روشویی

گلسار

- : انواع

رو کابینتی

گلسار

- : انواع

زیردوشی

گلسار

- : انواع