عیسی كارگر لاریمی
درباره شرکت

id : 64323
نام : عیسی كارگر لاریمی
پروانه بهره برداری : 88851/1326661
تلفن کارخانه : 1243352144
تلفن دفتر مرکزی : 9113524172
آدرس کارخانه : جویبار لاریم نرسیده به سه راه قدس
آدرس دفتر مرکزی : جویبار لاریم نرسیده به شالیكوبی كفیلی كارگاه ادوات كشاورزی

قطعات كمباین

عیسی كارگر لاریمی

_ : عدد

ماشین الات برداشت محصول

عیسی كارگر لاریمی

_ : عدد