صنعتی دریائی ایران صدرا - مجتمع دریای خزر
درباره شرکت

id : 64183
نام : صنعتی دریائی ایران صدرا - مجتمع دریای خزر
پروانه بهره برداری : 31261
تلفن کارخانه : 11434622447
تلفن دفتر مرکزی : 121_88363411_5
آدرس کارخانه : جنب نیروگاه شهیدسلیمی شركت ایران صدرا
آدرس دفتر مرکزی : تهران شهرك قدس فاز7 خ شهید دادمان خ شفق پ3

كشتی وسازه های دریائی

صنعتی دریائی ایران صدرا - مجتمع دریای خزر

_ : عدد

سكوی شناور

صنعتی دریائی ایران صدرا - مجتمع دریای خزر

_ : عدد

اوراق كردن كشتی

صنعتی دریائی ایران صدرا - مجتمع دریای خزر

_ : عدد