اسفندیار نیكخو
درباره شرکت

id : 63849
نام : اسفندیار نیكخو
پروانه بهره برداری : 51979
تلفن کارخانه : 1135281688
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : قطعه G11
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 2 جاده فریدونكنارقایق سازی شقایق

ساخت فانوس دریایی شناور

اسفندیار نیكخو

_ : عدد

بویه

اسفندیار نیكخو

_ : عدد

لنج كامپوزیتی

اسفندیار نیكخو

_ : عدد

قایق كف تخت (تفریحی و ورزشی)

اسفندیار نیكخو

_ : عدد

قایق پدالی (تفریحی و ورزشی)

اسفندیار نیكخو

_ : عدد

قایق تندرو (تفریحی و ورزشی)

اسفندیار نیكخو

_ : عدد