كاوش صنعت مامطیر
درباره شرکت

id : 63764
نام : كاوش صنعت مامطیر
پروانه بهره برداری : 111/1/318411
تلفن کارخانه : 1132272971
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان طالقانی- روبروی ارشاد 27 - جنب قالیشویی سلمان
آدرس دفتر مرکزی : خیابان طالقانی- جنب قالیشویی سلمان-تراشكاری انیورسال

قطعات موتور توربوجت

كاوش صنعت مامطیر

_ : عدد

قطعات موتور توربوفن

كاوش صنعت مامطیر

_ : عدد