صنایع كاغذ سازی صدرا برگ مازند رجه
درباره شرکت

id : 63685
نام : صنایع كاغذ سازی صدرا برگ مازند رجه
پروانه بهره برداری : 111/1/413832
تلفن کارخانه : 1132122111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : قطعهm7 - m8
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی رجه - خیابان 21 متری

فلوتینگ از كاغذ باطله

صنایع كاغذ سازی صدرا برگ مازند رجه

_ : عدد

كاغذ و مقوای كرافت لاینر قهوه ای

صنایع كاغذ سازی صدرا برگ مازند رجه

_ : عدد