محسن تجدد
درباره شرکت

id : 2983
نام : محسن تجدد
پروانه بهره برداری : 16661
تلفن کارخانه : 3135722331
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان یكم روبروی فرعی 9 پلاك111
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی جی

جعبه كارتن

محسن تجدد

200 : عدد

چاپ افست

محسن تجدد

11000 : تن

برش دهنده قالب دار كاغذ

محسن تجدد

1000 : تن