سولار سویا مازندران
درباره شرکت

id : 63228
نام : سولار سویا مازندران
پروانه بهره برداری : 31755
تلفن کارخانه : 1143141241
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ طالب آملی- خ درودگران- روستای آهن كتی
آدرس دفتر مرکزی : آمل خیابان طالب آملی روستای آهن كتی

پروتئین بافت دار سویا(TVP)

سولار سویا مازندران

_ : عدد

آرد یا پودر سوخاری

سولار سویا مازندران

_ : عدد

پودر غذاهای نیمه آماده

سولار سویا مازندران

_ : عدد

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

سولار سویا مازندران

_ : عدد

بسته بندی چاشنی و ادویه

سولار سویا مازندران

_ : عدد