تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل
درباره شرکت

id : 63119
نام : تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل
پروانه بهره برداری : 82419
تلفن کارخانه : 1212213981
تلفن دفتر مرکزی : 2166467755
آدرس کارخانه : لاله4 پلاك 2
آدرس دفتر مرکزی : خیابان آذربایجان شرقی پلاك 99

سوسیس و كالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت طیور، بدون مواد دیگر

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

7000 : تن

سوسیس و كالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت قرمز، بدون مواد دیگر

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

5000 : عدد

استیك و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ نشده

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

1000 : عدد

برگرها و فرآورده مشابه از گوشت طیور

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

500 : عدد

خمیر پیراشكی

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

1000 : عدد

خمیر پیتزا

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

80000 : تن

خمیر ترش

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

5000 : تن

خمیر آماده نان به صورت منجمد

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

24 : تن

خمیر فیلو (یوفكا)

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

40 : تن

نان جوی حجیم

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

1000 : تن

نان ذرت حجیم

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

300 : تن

نان چاودار حجیم

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

240 : تن

نان سویا حجیم

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

200 : تن

نان شیرینی پزی

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

240 : تن

كرپ ها

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

240 : تن

پن كیك

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

240 : تن

وافل

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

250 : تن

نان ساندویچی منجمد

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

220000 : تن

تارت، دونات، پیراشكی و سایر شیرینی آردی

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

50 : تن

نان حجیم با مواد شیرین كننده

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

200 : تن

كیك و شیرینی منجمد شده (آماده و نیمه آماده)

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

2400 : تن

نان مسطح،حجیم و نیمه حجیم منجمد شده

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

3000 : عدد

نان مسطح،حجیم و نیمه حجیم نیمه پخت

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

90000 : تن

كیك و شیرینی نیمه پخت

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

600 : تن

نان گندم سوخاری

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

5000 : تن

سایر نان گندم حجیم بجز نان سوخاری

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

2000 : تن

ساندویچ

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

400 : تن

پیتزا (نیمه آماده)

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

200 : تن

سالاد الویه

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

2000 : تن

سوسیس سویا

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

7500 : تن

كالباس سویا

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

400 : تن

برگر سویا

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

3400 : تن

فرآوری و طعم دار كردن گوشت

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

گوشت گاو منجمد بسته بندی شده

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

گوشت گاو چرخ شده

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

گوشت گاوعمل آوری شده

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

عمل آوری گوشت مرغ

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

استیك و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ نشده

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

برگرها و فرآورده مشابه از گوشت طیور

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

برگر ماهی (فیش فینگر، فیش بال و ... )

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

ماهی سوخاری

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

ناگت ماهی

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

میگو سوخاری

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

چیپس و اسنك میگو

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

ناگت میگو

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

برگر میگو

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

خمیر پیتزا

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

پاستای پخته، پر نشده

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

پاستای پر شده با گوشت، سوسیس و فرآورده های مشابه، پخته

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

ساندویچ

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

پیتزا (نیمه آماده)

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

سالاد الویه

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

سمبوسه

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

گوشت مرغ تازه بسته بندی شده

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد

عمل آوری گوشت مرغ

تولید فرآورد های گوشتی كاله آمل

_ : عدد