ارتباط گویا الكترونیك
درباره شرکت

id : 63117
نام : ارتباط گویا الكترونیك
پروانه بهره برداری : 111/1/381179
تلفن کارخانه : 121313332131
تلفن دفتر مرکزی : 1121-3183611-3
آدرس کارخانه : آمل دابودشت روبروی پمپ بنزین مهدویان انتهای كوچه
آدرس دفتر مرکزی : آمل ك

ایفون تصویری

ارتباط گویا الكترونیك

_ : عدد

دستگاه مكالمه درب بازكن

ارتباط گویا الكترونیك

_ : عدد

دستگاه تلفن رئیس ومنشی

ارتباط گویا الكترونیك

_ : عدد