ماكوسازی اصفهان-شركت
درباره شرکت

id : 2933
نام : ماكوسازی اصفهان-شركت
پروانه بهره برداری : 43166
تلفن کارخانه : 9131189552
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : 111م شمال ورودی ناحیه صنعتی محمد آباد جرقویه درخ1 ضلع شرقی
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

ماكوچوبی

ماكوسازی اصفهان-شركت

1800 : تن

چوب ضربه

ماكوسازی اصفهان-شركت

2400 : تن

چوب چندلایه فشرده برای عایق بودن

ماكوسازی اصفهان-شركت

21000 : تن

اوراق فشرده چوبی روكش شده باروكش طبیعی چوبی

ماكوسازی اصفهان-شركت

2400 : تن