شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)
درباره شرکت

id : 62641
نام : شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)
پروانه بهره برداری : 111/1/233699
تلفن کارخانه : 6633412445
تلفن دفتر مرکزی : 21888751
آدرس کارخانه : خرم اباد كیلومتر 12جاده اندیمشك
آدرس دفتر مرکزی : تهران چهارراه جهان كودك

آب میوه غیر مركبات از كنسانتره یا پوره

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

رب گوجه فرنگی

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

دسر لبنی پاستوریزه

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

شیر پاستوریزه

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

شیر استریلیزه

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

خامه پاستوریزه

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

خامه استریلیزه

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

خامه قنادی

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

ماست پاستوریزه

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

كره پاستوریزه

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

شیر خشك

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

پنیر سفید ایرانی تولید شده به روش فرا پالایش (UF)

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

پنیر لاكتیكی

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

پنیر فرآوری شده (پروسس)

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

پودر كنسانتره پروتئینی آب پنیر

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

پنیر پروبیوتیك

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

مالتودكسترین

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

پودر خامه قنادی بر پایه تركیبات گیاهی

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد

پودر خامه ای كننده لبنی و غیر لبنی

شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)

_ : عدد