گل سم سپاهان
درباره شرکت

id : 2889
نام : گل سم سپاهان
پروانه بهره برداری : 44143
تلفن کارخانه : 3136541533
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان رازی پلاك 18
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 7 جاده شیراز پشت شهرك آزمایش شهرك صنعتی صفه پلاك 18