لاهیج سوله سبز
درباره شرکت

id : 61691
نام : لاهیج سوله سبز
پروانه بهره برداری : 1415
تلفن کارخانه : 1342293131
تلفن دفتر مرکزی : 1412293131
آدرس کارخانه : كیلومتر 3 جاده رشت - بازكیا گوراب - شركت لاهیج سوله
آدرس دفتر مرکزی : لاهیجان كیلومتر 3 جاده رشت بازكیاگوراب روبروی پمپ بنزین

اسكلت فولادی ساختمانی

لاهیج سوله سبز

_ : عدد

جرثقیل سقفی

لاهیج سوله سبز

_ : عدد