قیومیان - محمد
درباره شرکت

id : 2744
نام : قیومیان - محمد
پروانه بهره برداری : 311
تلفن کارخانه : 237811
تلفن دفتر مرکزی : 9131181424
آدرس کارخانه : ج فرودگاه-اصفهان-شهرستان آمرزیدآبادضلع جنوبی دبستان بلال
آدرس دفتر مرکزی : خ فروغی چهارراه هاشمی ك بهمن پ 17

شستشو ودانه بندی شن وماسه

قیومیان - محمد

21000 : تن