پارس پلی فوم شرق
درباره شرکت

id : 645
نام : پارس پلی فوم شرق
تلفن : 76263063-021 و, 32454018-051
فکس : 32454091-051
آدرس : مشهد،جاده کلات، شهرک صنعتی مشهد، فاز 3، شماره:536

عایق لوله

پارس پلی فوم شرق

- : انواع

فوم تشک

پارس پلی فوم شرق

- : انواع

فوم پلی استایرن معمولی

پارس پلی فوم شرق

200 : تن

فوم پلی اتیلن

پارس پلی فوم شرق

120000 : تن

كیسه نایلون

پارس پلی فوم شرق

25000 : تن