ورق كارتن سرو گیلان
درباره شرکت

id : 61716
نام : ورق كارتن سرو گیلان
پروانه بهره برداری : 16414
تلفن کارخانه : 1333883512
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهر صنعتی - ورودی اول -انتهای خیابان تامین اجتماعی
آدرس دفتر مرکزی : شهر صنعتی رشت

كاغذ و مقوای كرافت لاینر قهوه ای

ورق كارتن سرو گیلان

_ : عدد

ورق كارتن چندلا

ورق كارتن سرو گیلان

_ : عدد