نیلفام شیمی پیوند سهامی
درباره شرکت

id : 61712
نام : نیلفام شیمی پیوند سهامی
پروانه بهره برداری : 41467
تلفن کارخانه : 1313382914
تلفن دفتر مرکزی : 3382911
آدرس کارخانه : رشت شهر صنعتی
آدرس دفتر مرکزی : رشت منظریه خ بهرام بلوك 7 ط 4

بسته بندی موادشیمیائی به صورت مایع

نیلفام شیمی پیوند سهامی

_ : عدد

پولیش فوری خودرو

نیلفام شیمی پیوند سهامی

_ : عدد

ضدبخاراب شیشه وائینه

نیلفام شیمی پیوند سهامی

_ : عدد