مواد تركیبی نوید
درباره شرکت

id : 61626
نام : مواد تركیبی نوید
پروانه بهره برداری : 61484
تلفن کارخانه : 2188119139
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : NULL
آدرس دفتر مرکزی : خیابان كارگر شمالی - انتهای خیابان فجر - كوچه 23 پلاك 3 طبقه سوم غربی

تو الیاف كربن

مواد تركیبی نوید

_ : عدد