ماشین سازی اندیشه شمال
درباره شرکت

id : 61513
نام : ماشین سازی اندیشه شمال
پروانه بهره برداری : 12556
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : رشت كیلومتر3 جاده تهران پشت پمپ بنزین دولت اباد ت 66
آدرس دفتر مرکزی : null

كمباین كششی

ماشین سازی اندیشه شمال

_ : عدد

ماشین الات خط رنگ

ماشین سازی اندیشه شمال

_ : عدد

ماشین الات تولید فیلتر

ماشین سازی اندیشه شمال

_ : عدد

پرس پانچ

ماشین سازی اندیشه شمال

_ : عدد

نانو فیلتر هوا (غیرخودرویی)

ماشین سازی اندیشه شمال

_ : عدد

فیلتر هوای (غیرخودرویی)

ماشین سازی اندیشه شمال

_ : عدد

فیلتر گاز (غیرخودرویی)

ماشین سازی اندیشه شمال

_ : عدد

فیلتر روغن (غیرخودرویی)

ماشین سازی اندیشه شمال

_ : عدد

فیلتر گاز خشك خطوط نفت و گاز

ماشین سازی اندیشه شمال

_ : عدد