لامپ پارس شهاب
درباره شرکت

id : 61493
نام : لامپ پارس شهاب
پروانه بهره برداری : 72512
تلفن کارخانه : 1333661177
تلفن دفتر مرکزی : 1316666211
آدرس کارخانه : میدان مصلی خ امام خمینی
آدرس دفتر مرکزی : تهران-خیابان ‍‍‍سپهبد قرنی - پلاك 49

لامپ های گازی

لامپ پارس شهاب

_ : عدد

لامپ رشته ای حباب معمولی

لامپ پارس شهاب

_ : عدد

لامپ رشته ای حباب شمعی

لامپ پارس شهاب

_ : عدد

لامپ فلورسنت

لامپ پارس شهاب

_ : عدد

چراغ های اضطراری

لامپ پارس شهاب

_ : عدد

چراغ های LED دار

لامپ پارس شهاب

_ : عدد

لامپ كم مصرف CFL

لامپ پارس شهاب

_ : عدد

لامپ LED

لامپ پارس شهاب

_ : عدد