صنعتی شهاب شیشه
درباره شرکت

id : 61269
نام : صنعتی شهاب شیشه
پروانه بهره برداری : 28155
تلفن کارخانه : 1333882317
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهر صنعتی رشت - بلوار صنعت2-خیابان ششم -شركت صنعتی شهاب شیشه
آدرس دفتر مرکزی : شهر صنعتی رشت- خیابان بهشتی ، خیابان میرزا كوچك

حباب شیشه ای لامپ های رشته ای

صنعتی شهاب شیشه

_ : عدد

حباب شیشه ای لامپ های فلورسنت

صنعتی شهاب شیشه

_ : عدد

لامپ رشته ای حباب معمولی

صنعتی شهاب شیشه

_ : عدد