صنایع كوره ایران
درباره شرکت

id : 61257
نام : صنایع كوره ایران
پروانه بهره برداری : 15792
تلفن کارخانه : 3382448-9
تلفن دفتر مرکزی : 121-88886684
آدرس کارخانه : رشت شهرصنعتی ورودی خ ایت ا11 مدرس
آدرس دفتر مرکزی : تهران میدان ونك خ ملا صدرا پ 21

كوره های پخت مواد كانی غیرفلزی

صنایع كوره ایران

_ : عدد

ماشین الات خط رنگ

صنایع كوره ایران

_ : عدد