فولاد ریزان جی سپاهان
درباره شرکت

id : 2672
نام : فولاد ریزان جی سپاهان
پروانه بهره برداری : 11312
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : پلاك شماره 19-27
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سگزی خیابان هفتم بلوك 27 پلاك 26

ریخته گری چدن

فولاد ریزان جی سپاهان

250 : تن