فولاد برش شرق سپاهان
درباره شرکت

id : 2671
نام : فولاد برش شرق سپاهان
پروانه بهره برداری : 91-23379
تلفن کارخانه : 3126472719
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان مخابرات خیابان سوم شرقی نبش فرعی چهارم غربی
آدرس دفتر مرکزی : میدان مخابرات خ سوم شرقی شركت فولاد برش شرق سپاهان

اسكلت فولادی سوله

فولاد برش شرق سپاهان

500 : تن

كركره ای كردن ورق فلزی

فولاد برش شرق سپاهان

2000 : تن