سیمكو
درباره شرکت

id : 61171
نام : سیمكو
پروانه بهره برداری : 41146
تلفن کارخانه : 1316669171
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : رشت كیلومتر5جاده تهران
آدرس دفتر مرکزی : خیابان دكتر شریعتی - خیابان بهار شیراز - شماره 13

كابل ابزاردقیق

سیمكو

_ : عدد

كابل كنترل

سیمكو

_ : عدد