فنی مهندسی بست آسا آژیر
درباره شرکت

id : 2665
نام : فنی مهندسی بست آسا آژیر
پروانه بهره برداری : 16921
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان فلسطین چهارسوق نفاشی ساختمان رامین طبقه 2
آدرس دفتر مرکزی : خیابان فلسطین ، كوچه هلاكویی ، پلاك 118 ، ساختمان آیسا ، طبقه دوم ، واحد شرقی

دستگاه هشدار دهنده (دزدگیر) معمولی

فنی مهندسی بست آسا آژیر

85000 : تن

چشم الكترونیك

فنی مهندسی بست آسا آژیر

1100 : تن

تلفن كننده خودكار

فنی مهندسی بست آسا آژیر

1700 : تن

بلندگوی هشدار دهنده شرایط بحرانی

فنی مهندسی بست آسا آژیر

180000 : تن