تولیدی وصنعتی شعله صنعت
درباره شرکت

id : 59959
نام : تولیدی وصنعتی شعله صنعت
پروانه بهره برداری : 29385
تلفن کارخانه : 3382163
تلفن دفتر مرکزی : 12188972382-4
آدرس کارخانه : رشت شهر صنعتی
آدرس دفتر مرکزی : تهران بلوار كشاورز خیابان سعید پلاك 14

مشعل گازوئیلی

تولیدی وصنعتی شعله صنعت

_ : عدد

مشعل گازی

تولیدی وصنعتی شعله صنعت

_ : عدد