فرآورده های كائولن سپاهان مهر-شركت
درباره شرکت

id : 2614
نام : فرآورده های كائولن سپاهان مهر-شركت
پروانه بهره برداری : 31414
تلفن کارخانه : 3126224229
تلفن دفتر مرکزی : 6256641
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی كوهپایه خ 5 روبروی سپاهان سیكلت
آدرس دفتر مرکزی : خ محتشم كاشانی پ 54 واحد 3

شستشوی كائولن

فرآورده های كائولن سپاهان مهر-شركت

10000 : تن