فرآورده های پروتئینی ایران - شركت
درباره شرکت

id : 2611
نام : فرآورده های پروتئینی ایران - شركت
پروانه بهره برداری : 15925
تلفن کارخانه : 5724113-4
تلفن دفتر مرکزی : 5724311
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی جی خ 11
آدرس دفتر مرکزی : منطقه صنعتی جی خ 11

عمل اوری وانجماد بسته بندی ابزیان ومحصولات حاصل ازانها

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

270000 : عدد

بسته بندی گوشت ماكیان

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

4600000 : عدد

بسته بندی گوشت قرمز

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

20 : تن

همبرگر

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

150 : تن

كالباس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

50 : تن

سوسیس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

20 : تن

پودركتلت

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

300 : تن

پروتئین ازسویا

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

200 : تن

محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

1500 : تن

محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

500 : تن

پنیربرگر

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

50 : تن

كباب لقمه

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

300 : تن

مرغ برگر

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

1175 : تن

پیتزا

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

1175 : تن

خوراك اماده سرد

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

200 : تن

درجه بندی وبسته بندی ادویه جات

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

150 : تن

پاك كردن وبسته بندی حبوبات

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

250 : تن

خمیر پیتزا

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

1000000 : متر مربع

ساندویج سرد اماده

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

35000 : تن

بسته بندی خشكبار

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

10000 : تن

پودركتلت

فرآورده های پروتئینی ایران - شركت

50000 : تن