تعاونی دارسیم خزر
درباره شرکت

id : 59477
نام : تعاونی دارسیم خزر
پروانه بهره برداری : 47948
تلفن کارخانه : 2165161595
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : مركزی دهشال - آبادی كارسیدان خیابان جاده پوشل خیابان وحدت پلاك 83 طبقه همكف
آدرس دفتر مرکزی : خیابان شهید خوش سیرت روبروی دبیرستان دخترانه بو علی سینا

دسته سیم (غیر از وسایل نقلیه موتوری)

تعاونی دارسیم خزر

_ : عدد