فاطمه نیك عهد مقدم
درباره شرکت

id : 2587
نام : فاطمه نیك عهد مقدم
پروانه بهره برداری : 8544
تلفن کارخانه : 3146412121
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : انتهای فرعی دو- جنب شركت ایران اسپیرال پلاك 4-19( انتهای شرقی 4 پلاك 33)
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سگزی جنب ایران اسپیرال انتهای شرقی 4

ضایعات پلاستیكی از جنس PE (پلی اتیلن)

فاطمه نیك عهد مقدم

100000 : تن

شكل دهی ورق

فاطمه نیك عهد مقدم

1000 : تن

خدمات ساخت تراشكاری فلزات

فاطمه نیك عهد مقدم

2000 : تن