پویندگان پزشكی پردیس
درباره شرکت

id : 59324
نام : پویندگان پزشكی پردیس
پروانه بهره برداری : 81558
تلفن کارخانه : 1735213848
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی مینودشت
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صعتی خیابان سازندگی چهرم

دستگاه رادیوگرافی دیجیتال

پویندگان پزشكی پردیس

_ : عدد

ست های جراحی ارتوپدی

پویندگان پزشكی پردیس

_ : عدد

پروتز ستون فقرات

پویندگان پزشكی پردیس

_ : عدد

پیچ و پلاك ارتوپدی

پویندگان پزشكی پردیس

_ : عدد

پروتز زانو

پویندگان پزشكی پردیس

_ : عدد

نیل ارتوپدی

پویندگان پزشكی پردیس

_ : عدد