تولیدی صنعتی بازسازان صنعت گلستان
درباره شرکت

id : 59251
نام : تولیدی صنعتی بازسازان صنعت گلستان
پروانه بهره برداری : 5374
تلفن کارخانه : 1723382171
تلفن دفتر مرکزی : 1723382171
آدرس کارخانه : گنبد-خ امام خمینی جنوبی-بعد از پارك شادی
آدرس دفتر مرکزی : گنبد روبروی جاده آلمان

غلتك دستگاه نورد

تولیدی صنعتی بازسازان صنعت گلستان

_ : عدد

سایر قطعات ماشین نورد طبقه بندی نشده در جای دیگر

تولیدی صنعتی بازسازان صنعت گلستان

_ : عدد

قالب تزریق لاستیك و پلاستیك

تولیدی صنعتی بازسازان صنعت گلستان

_ : عدد

مجموعه كلاچ مكانیكی خودرو

تولیدی صنعتی بازسازان صنعت گلستان

_ : عدد