تولیدی زرین كشت قابوس
درباره شرکت

id : 59248
نام : تولیدی زرین كشت قابوس
پروانه بهره برداری : 8721
تلفن کارخانه : 1722233581
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : گنبدكاوس جاده داشلی برون بعد از پل آخوند آباد روستای نورخان آباد
آدرس دفتر مرکزی : گنبدكاوس بعد از پل آخوندآباد سمت چپ نرسیده به چهارراه

كود پاش

تولیدی زرین كشت قابوس

_ : عدد

كلوخ شكن

تولیدی زرین كشت قابوس

_ : عدد

عمیق كار كشاورزی

تولیدی زرین كشت قابوس

_ : عدد

سم پاش موتوری

تولیدی زرین كشت قابوس

_ : عدد