غلامرضا خلیفه
درباره شرکت

id : 2568
نام : غلامرضا خلیفه
پروانه بهره برداری : 13425
تلفن کارخانه : 3141462636
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 161 متری جنوب خیابان سوم غربی در امتداد فرعی اول شهرك
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سگزی

ریخته گری چدن

غلامرضا خلیفه

538000 : عدد