مهندسی رزین چوب راش
درباره شرکت

id : 58951
نام : مهندسی رزین چوب راش
پروانه بهره برداری : 19788
تلفن کارخانه : 1734338423
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : گرگان كیلومتر15جاده قدیم كردكوی جنب روستای شاهد
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 15 جاده قدیم گرگان كردكوی

تخته چند لایه خام

مهندسی رزین چوب راش

_ : عدد

تخته ورقه ای

مهندسی رزین چوب راش

_ : عدد

تخته ردیفی پهن

مهندسی رزین چوب راش

_ : عدد

محصولات بتنی الیافی

مهندسی رزین چوب راش

_ : عدد

نمایشگر LCD

مهندسی رزین چوب راش

_ : عدد

یخچال خودرو

مهندسی رزین چوب راش

_ : عدد

نمایشگر پیام متغیر

مهندسی رزین چوب راش

_ : عدد