علی سعادت خواه
درباره شرکت

id : 2535
نام : علی سعادت خواه
پروانه بهره برداری : 5112
تلفن کارخانه : 3135724511
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان سوم فرعی 4 پلاك 65
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی بزرگ شمال

جعبه فلزی كمكهای اولیه

علی سعادت خواه

500 : دستگاه

واكر

علی سعادت خواه

5000 : دستگاه

توالت بیمار

علی سعادت خواه

2000 : دستگاه

لگن زیر بیمار

علی سعادت خواه

5000 : عدد

تخت اورژانس

علی سعادت خواه

100000 : مترمربع

سطل زباله ایزوله بیمارستانی

علی سعادت خواه

50000 : مترمربع

صندلی تاشو

علی سعادت خواه

5000 : دستگاه

عصای معمولی

علی سعادت خواه

30000 : تن