علی رضا سقائی
درباره شرکت

id : 2534
نام : علی رضا سقائی
پروانه بهره برداری : 31114
تلفن کارخانه : 3146412629
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فازدوم خیابان هفتم پلاك 54
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سگزی فاز دوم خیابان هفتم پلاك 54

ریخته گری چدن

علی رضا سقائی

128 : تن