عطریان - احمد
درباره شرکت

id : 2525
نام : عطریان - احمد
پروانه بهره برداری : 42119
تلفن کارخانه : 5589433
تلفن دفتر مرکزی : 2289433
آدرس کارخانه : اصفهان اتوبان فرودگاه هسه سمت چپ ماشین سازی سروش1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

ماشین تراش

عطریان - احمد

285000 : متر مربع