فولاد هرمزگان
درباره شرکت

id : 62
نام : فولاد هرمزگان
تلفن : 076-33530003 الی 33530009-076
فکس : 076-33550475
آدرس : بندرعباس - کیلومتر 13 جاده بندر شهید رجایی شرکت فولاد هرمزگان جنوب