رحمان فرزادی فر
درباره شرکت

id : 58191
نام : رحمان فرزادی فر
پروانه بهره برداری : 13211
تلفن کارخانه : 9171434148
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : دشتروم
آدرس دفتر مرکزی : نجف آباد-خ فردوسی-پلاك12

كلتیواتور

رحمان فرزادی فر

_ : عدد

سم پاش موتوری

رحمان فرزادی فر

_ : عدد

سم پاش دستی

رحمان فرزادی فر

_ : عدد

دروگر شانه ای

رحمان فرزادی فر

_ : عدد

دستگاه علف تراش دستی (برقی / بنزینی)

رحمان فرزادی فر

_ : عدد

اره موتوری

رحمان فرزادی فر

_ : عدد