صنایع لاستیكی پیمان صنعت
درباره شرکت

id : 2414
نام : صنایع لاستیكی پیمان صنعت
پروانه بهره برداری : 11351
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان اول، فرعی 3، پلاك 36
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی جی - خیابان اول - فرعی سوم - پلاك 36

صفحه و ورق از كامپاند لاستیكی ولكانیزه نشده

صنایع لاستیكی پیمان صنعت

400 : تن

ابونیت ولكانیزه شده به شكل ورق، نوار و پروفیل

صنایع لاستیكی پیمان صنعت

700 : تن

پوشش سازه ها و لوله های فلزی پایه پلی اورتان

صنایع لاستیكی پیمان صنعت

9000 : تن

صفحه و ورق فوم (ابر) نرم از پلی اورتان

صنایع لاستیكی پیمان صنعت

3500 : تن

صفحه و ورق فوم (ابر) سخت از پلی اورتان

صنایع لاستیكی پیمان صنعت

100000 : تن